top of page

xeneme somos

Rexémonos polos principios da economía social á que pertencemos.

Cremos nunha cultura da economía sustentable, responsable e solidaria, que centra a súa actividade na innovación social con impacto e a capacidade de mellora sobre os grandes desafíos da humanidade.

Practicamos unha RSE que ten en conta ás persoas e o desenvolvemento sostible e  sustentable.

bottom of page