top of page

BUSCO ALGO INNOVADOR

Moitas veces necesítase cambiar a forma de atender ás comunidades coas que traballamos, buscando novas fórmulas, temas e experiencias, xa sexa para procesos de participación ou captación de públicos.


Pensar en innovar require de novas fórmulas para o o deseño de proxectos que atendan realmente ás necesidades das persoas e colectivos.


  • Innovación con metoloxías creativas como o Design Thinking.

Podemos aplicar o uso de metodoloxías creativas para rediseñar procesos de traballo con/para/desde a comunidade. Podemos traballar en procesos de participación para que a cidadanía manexe as ferramentas necesarias para innovar e crear novas solucións aos seus desafíos.


  • Xestion de comunidades transmedia

Xestionamos comunidades de persoas, comunidades culturais, comunidades de aprendizaxe... físicas e/ou virtuais. Coas novas feramentas dixitais de comunicación e marketing. Iniciamos e facilitamos a incorporación destos procesos.


  • Xestión de proxectos áxiles e en rede

Traballamos en rede con outras empresas de economñia social para ter un catálogo máis amplo de solucións para xestionar calquera tipo de proxecto social, educativo ou cultural. Hibridando disciplinas. Con creatividade. Con innovación. Con tecnoloxía. Desde o (co)deseño do proxecto até a execución do mesmo.


  • Novas metodoloxías de xestión de equipamentos

Facemos a xestión de equipamentos (fisicos e/ou virtuais) socioeducativos e culturais. Desde os procesos de participación comunitaria até a xestión do día a día dos espazos.


  • Formación e capacitación en temas dixitais

Traballamos coas novas tecnoloxías para intervir sobre a brecha dixital. Dispoñemos dun catálogo de formacións e actividades especiais para instalarlle á xente analóxica un "kit dixital" co que poñerse ao día. En XENEME pode axudarte na transformación dixital e a incorporación de elementos dixitais aos teus proxectos.No apartado PROXECTOS da nosa web podes ver exemplos de solucións que realizamos Xeneme.
bottom of page