top of page

EspazoCoop 2023. Redeseñando a estratexia

A Economía Social en Galicia non sería o que é sen o papel das prganizacións que o compoñen, e nomeadamente EspazoCoop. Unión de cooperativas Galegas. No seu proceso de evolución constante, confiaron en Diego Parajó como facilitador das súas xornadas internas para reenfocar a estratexia organizacional e o plan operativo para os vinceiros anos.


Unha xornada intensa e chea de reflexións en base aos escenarios de furuto que unha organización intersectorial debe percorrer para seguir prestando servizos de calidade e valor engadido para os seus asociados e sen perder de vista nunca aos grupos de interese.


Coma sempre, agradecidos pola confianza de deixarnos libres para propoñer ideas na facilitación de equipos.


https://twitter.com/UnionEspazocoop/status/1618600054398545920

EspazoCoop planifica a estratexia para 2023 nunhas xornadas en Pontevedra


 

Este proxecto desenvolveuse en rede con

Espazocoop
bottom of page