top of page
XENEME
Recurso 42@4x.png
Diego Parajó y Marcos Rodríguez de Xeneme

PROXECTOS

1
2

Innovación social e participación

Traballamos  na xeración de procesos de participación e na dinamización de comunidades  conectadas por desafíos sociais.

Xestión cultural

Entendemos a  cultura e as súas expresións como factor de desenvolvemento social e comunitario.   Traballamos en iniciativas de proximidade que poñen ás persoas   no centro das accións. 

Formación e consultoría

Deseñamos  accións formativas a medida, adaptadas ás necesidades e ritmos das organizacións. Activamos procesos creativos mediante   a metodoloxía do Design Thinking  e a súa hibridación cos saberes de máis de 20 anos de traballo en proxectos sociais.

bottom of page