solucións

Recurso 32@4x.png
Desenvolvemos proxectos sociais, educativos e culturais.

Empoderamos e aportamos valor a comunidades, organizacións e persoas que están en proceso de transformación.

Innovamos no deseño, desenvolvemento e xestión de proxectos coa tecnoloxía e novas metodoloxías de aprendizaxe.

As experiencias participativas e formativas que deseñamos ao "estilo Xeneme" buscan a eficiencia e a axilidade para aportar solucións e beneficios reais ás persoas.

Procuramos novos enfoques e sinerxias da
Educación Social hibridando con outras disciplinas con creatividade e mente aberta.
Recurso 43@4x.png