top of page

xeneme

innovación social

Somos unha consultora galega

de proxectos sociais, educativos e culturais. 

​(evolucionamos)
desde 1998.

Deseñamos experiencias educativas innovadoras, transformadoras e participativas.

Mediamos para axudar ás organizacións na busca das oportunidades de futuro dos seus proxectos.

Facilitamos a exploración creativa sobre novos servizos e solucións.

Formamos e capacitamos nas habilidades, competencias, metodoloxías e ferramentas do S.XXI.

Facebook - Para cambiar o mundo hai que

Innovación social e
participación comunitaria

Image by Bonneval Sebastien

Consultoría
e
formación

usuarios del local de música de Pontevedra

Xestión e  innovación 
cultural

os nosos servizos

bottom of page