Somos unha consultora galega de deseño, desenvolvemento e xestión de proxectos socioeducativos e culturais.

 

Creativos, abertos ao cambio, á tecnoloxía e ás novas metodoloxías de aprendizaxe.

Innovación social e

participación comunitaria

Consultoría e formación

Xestión cultural

 

Traballamos na procura de novos enfoques da Educación Social e as sinerxias que provoca na hibridación con outras disciplinas.

Innovamos no deseño de proxectos para que aporten solucións e beneficios reais ás comunidades, organizacións e sobre todo, ás persoas.

A nosa misión é empoderar 

e axudar a crear valor a organizacións que aprenden e están en proceso de transformación.

Deseñamos experiencias participativas, formativas e innovadoras

para que logren facerse máis eficientes, sostibles, áxiles e creativas.