innovacion social

xeneme

Consultora galega de proxectos:
 
  • Innovación social e participación comunitaria
  • Xestión e innovación cultural
  • Consultoría e formación
Recurso 42@4x.png
Crear para crecer
Facebook - Para cambiar o mundo hai que

Innovación social e

participación comunitaria

Image by Bonneval Sebastien

Consultoría

e

formación

ver proxectos

Sesión de grabación

Xestión e  innovación

 

cultural

ver proxectos

ver proxectos

 

CREATIVIDADE

INNOVACIÓN

TECNOLOXÍA

SOCIAL

Empoderamos e aportamos valor a comunidades, organizacións e persoas que están en proceso de transformación.
Innovamos no deseño, desenvolvemento e xestión de proxectos socioeducativos e culturais coa tecnoloxía e novas metodoloxías de aprendizaxe.
As experiencias participativas e formativas que deseñamos ao "estilo Xeneme" buscan a eficiencia e a axilidade para aportar solucións e beneficios reais ás persoas.
Procuramos novos enfoques e sinerxias da Educación social hibridando con outras disciplinas con creatividade e mente aberta.
Recurso 42@4x.png